Werkwijze:


De werkwijze samengevat:

 • Pedagogische oplossingsgerichte gesprekken;
 • Vechtsport, met als doel dat het kind of de jongere zich voor, tijdens of na het gesprek kan ontladen;
 • Vechtsport, met als doel dat het kind of de jongere stevig in zijn of haar schoenen leert staan en voldoende zelfvertrouwen krijgt;
 • Het doel is absoluut niet om het kind tot een vechtsporter te vormen!
 • Algemene sportspellen met weerbaarheid- en agressie regulatie als doel;
 • Creatieve sociaal pedagogische spellen en methodes met uiteenlopende doelen;
 • De SKJ-erkende methode: "boksend opvoeden" www.boksendopvoeden.nl  
 • De SKJ- erkende methode: "Brain Blocks" www.brainblocks.nl 
 • De SKJ-erkende methode "minder boos en opstandig" www.minderboosenopstandig.nl 


Een meer uitgebreide uitleg:


In de kletshoek wordt gepraat over alles waar het kind of de jongere over wil praten. Er worden daar waar mogelijk spellen ingezet om het gesprek op een fijnere manier vorm te geven. Door middel van spelkaarten, bordspellen, Brain Blocks, tekenen en andere vormen wordt het gesprek voor een jeugdige gemakkelijker en prettiger gemaakt. Ouder(s)/verzorger(s) worden daar waar mogelijk ook bij de gesprekken betrokken. Ouders mogen, indien gewenst, te allen tijde bij de begeleiding aanwezig zijn.


De gesprekken worden afgewisseld met sport, waarbij de voorkeur bij vechtsport ligt.  Ik heb in mijn jeugd namelijk jarenlang ervaring opgedaan in Taekwondo en na ongeveer acht jaar de overstap gemaakt naar het kickboksen. De meerwaarde van vechtsport heb ik zelf ondervonden en deze wil ik graag overbrengen aan jeugdigen.  


Mijn ervaring heb ik versterkt met kennis vanuit diverse opleidingen en cursussen. Samen gaan we werken aan doorzetten, grenzen herkennen, grenzen aangeven, hulp vragen, voor jezelf opkomen, het herkennen en erkennen van emoties en zoveel meer! We werken samen een aan Mentaal Weerbaar Karakter.


Er worden doelen opgesteld, maar er wordt ook bekeken wat er op het specifieke begeleidingsmoment nodig is. Soms is dit een gesprek, soms een uitlaatklep en soms beide. Sport en actief bezig zijn vormt een middel om te leren dat het goed is om je gevoel te uiten. Sport stimuleert ook de uiting van gevoelens. Onbewust kunnen negatieve en positieve gevoelens door sport opgewekt en getriggerd worden. Hierdoor ontstaan er situaties die bespreekbaar gemaakt kunnen worden. 

De persoonlijke begeleiding bestaat dus uit persoonlijke (vecht)sporttraining en gespreksvoering op maat, omdat ik ervan overtuigd is dat men door middel van (vecht)sport méér kan bereiken dan door enkel een gesprek achter een bureau. Persoonlijke doelen staan centraal, waarbij (vecht)sport als middel ingezet wordt om te werken aan de sociale, emotionele en mentale ontwikkeling. Samen met het kind en diens ouder(s) breng ik de gewenste doelen in kaart. Het programma zal per kind verschillend zijn, afhankelijk van hetgeen er uit het vrijblijvend kennismakingsgesprek komt.


Voor kinderen en jongeren valt deze vorm van begeleiding onder de noemer 'BOKS". Het kan fijn zijn voor kinderen die bijvoorbeeld gepest worden, moeilijk uit hun schulp komen, regelmatig driftbuien hebben, weinig (zelf)vertrouwen hebben of vanwege een andere reden aan zichzelf willen werken. De begeleiding wordt afgestemd op de leeftijd en het niveau van het kind of de jongere. Door periodiek één op één contact te hebben kan ik de voortgang bewaken en aandachtspunten kenbaar maken. Daar waar mogelijk en nodig wordt er samengewerkt met school en andere betrokkenen. De hoeveelheid persoonlijke begeleiding en training is afhankelijk van de inschatting die ik samen met de verwijzer en ouders maak en van de behoefte van de ouders en het kind. 


De combinatie pedagogiek, sport, spel en creativiteit is een unieke manier om aan doelen te werken. De nadruk ligt in het programma dus niet op het aanleren en/of verbeteren van de vechtsporttechnieken, maar op het stimuleren van de sociale, emotionele en mentale ontwikkeling van het kind.


Voor wie?


De begeleiding is bedoeld voor kinderen, pubers en jongeren (6 tot 21 jaar). Sommige kinderen hebben een diagnose maar ook zonder stempeltje is het mogelijk om begeleiding te krijgen.  De ouder(s)/verzorger(s) en overige gezinsleden worden indien mogelijk en gewenst bij de begeleiding betrokken. Het gaat om kinderen en jongeren met:


 • Sociale, emotionele en psychische problemen;
 • Stoornissen, zoals AD(H)D en/of Autisme;
 • Weerbaarheid- en agressie problematiek

 
E-mailen
Map
Info
Instagram
LinkedIn